دلایل اثبات

دلایل اثبات این ویزگی ها کدامند؟ رنگ اصلی مصرفی در پانل های ورق کامپوزیت PVDF می باشد که جدید ترین رنگ مصرفی جهان است. PVDF نوعی رزین است لذا در هنگام خم کاری شکست روی آن ایجاد نمی شود. این رنگ در مقابل باران های اسیدی و اشعه ماوراء‌بنفش آفتاب مقاوم است، به طور مثال، […]