بزرگترین مرکز خرید اصفهان-خمینی شهر

مکان: خمینی شهر اصفهان کد ورق: آینه ای طلایی(۳۲۵)-نوک مدادی(۶۶۲)-سفید یخچالی(۱۲۵)-اینه ای آبی(۳۲۱)NANO BOND وچوب ترموود فنلاند گره چینی : اینه ای طلایی و چوب ترموود فنلاند ورودی ایران مارکت : تلفیق ورق سفید یخچالی و نوک مدادی و اینه ای طلایی